Brug af alger i hverdagen

Omtrent to tredjedele af verden er besat af oceaner, hvis øverste lag er beboet af alger. Der er sket enorme fremskridt på det videnskabelige område med hensyn til algeforskning i de senere år. Potentialet, som disse havplanter har, er ubegrænset i betragtning af de mulige anvendelser. Alger er ikke kun miljømæssigt vigtige, men også af stor økonomisk betydning.

Forskellige typer alger og deres medicinske anvendelser

En af de industrier, der bruger alger, er farmakologi. Farmekologi er studiet af biologisk aktive kemikalier og udforsker de molekylære mekanismer, hvormed lægemidler forårsager biologiske virkninger. Studiet af alger kaldes fykologi, og det omfatter alle de forskellige slags alger. Grønne alger er nyttige som anthelmintika, astringerende midler og til behandling af gigt, mens brunalger almindeligvis anvendes til behandling af gigtprocesser, arteriosklerose, menstruationsforstyrrelser, hypertension, mavesår, struma, hudsygdomme og syfilis. Til gengæld kan rødalger bruges som antikoagulantia, antihelmintika og til behandling af gastritis og diarré.

Brug af alger i industrien

Alger producerer ilt og organiske forbindelser, der tjener som basisføde for mange levende væsener. Direkte brug som mad har stærke rødder i Østasien. De bruges også til deres bioaktive komponenter og som biostimulanter og biogødning. Industrialiserede lande øger i øjeblikket indsatsen med hensyn til fremstilling af højværdiprodukter afledt af alger, da disse indeholder væsentlige kemiske komponenter (f.eks. polysaccharider, proteiner, lipider og polyphenoler) med en bred vifte af biologiske aktiviteter.

Tang – Fremtidens brændstof?

Efterhånden som verdens energibehov fortsætter med at stige, og ressourcer til fossile brændstoffer i stigende grad reduceres, har makroalger tiltrukket sig opmærksomhed som et muligt vedvarende råmateriale til bioraffinaderiapplikationer til produktion af flere strømme af kommerciel interesse, herunder biobrændstoffer såsom bioethanol og biogas.

Ikke desto mindre peger nyere undersøgelser på produkter afledt af tang som nye bioaktive produkter og/eller biomaterialer/biopolymerer, som har et stort potentiale på mange områder, hvilket åbner en ramme for fremtidig forskning og udvikling. Forbruget og udnyttelsen af tang på verdensplan er forbundet med et utal af produkter, der genererer næsten 8 milliarder US$ om året.